GENERAL SECURITY Zagreb

GS ulazna 

Poduzeće GENERAL SECURITY je posebno profilirano za pružanje usluga tjelesne zaštite visokozahtjevnim klijentima s dugogodišnjim međunarodnim poslovnim iskustvom, kojima je kvaliteta pružene usluge na prvom mjestu.

GENERAL SECURITY D.O.O. za tjelesnu i tehničku zaštitu registrirano je 25.07.2002. godine pri trgovačkom sudu u Zagrebu.

GENERAL SECURITY, kroz široki spektar svojih usluga, djeluje na teritoriju cijele RH.

Iz General Securitiy-a poručuju da su uvjereni  da će njihovi licencirani zaštitari s dugogodišnjim iskustvom na najkvalitetniji način zadovoljiti sve vaše sigurnosne potrebe.

Zaštitari, sukladno propisima, ovlašteni utvrditi identitet osobe, izdati upozorenja i zapovijedi, zadržati i privremeno ograničiti slobodu kretanja, pregledati osobu, predmet i prometno sredstvo, osigurati mjesto događaja, upotrijebiti pse čuvare, upotrijebiti tjelesnu snagu i upotrijebiti vatreno oružje. Na taj će način biti zadovoljene sve klijentove sigurnosne potrebe.RH.