Što je tebi bitno?

Pod tim su nazivom u Udruzi Studio B iz Bodovaljaca 9. rujna predstavljeni rezultati istraživanja provedenog u sklopu projekta "Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica".

Nositelj projekta je Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B”, a partner općina Vrbje. Projekt podržava MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU u iznosu od 84.000,00 kuna (sufinanciranje 98,17 %);preostali postotak sredstava osiguravaju općina Vrbje i nositelj projekta.

„Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica“ je jednogodišnji pilot projekt usmjeren podizanju kvalitete života mladih u općini Vrbje koja se nalazi u I skupini po Indexu razvijenosti.

Opći cilj projekta je osnaživanje mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života te osiguravanje jednakih mogućnosti za mlade iz ruralnog područja.

Rezultate istraživanja su predstavile: Manuela Strinavić, mag. psych. - istraživačica; Barbara Jurčević - zamjenica načelnika Općine Vrbje; Nikolina Jureković - predsjednica Udruge Studio B i Valentina Stojaković - koordinatorica projekta.

Ovo je istraživanje temelj za izradu budućih aktivnosti i projekata koji će biti utemeljeni na stvarnim potrebama.
Upitnik se sastojao od 17 pitanja
, a sudjelovalo je 100 ispitanika (52 ženske i 48 muških osoba) u dobi od 15 do 30 godina, razvrstanih po dobnim skupinama, s područja Općine Vrbje. Prikupljanje podataka provedeno je individualno, a rješavanje upitnika je bilo anonimno.

Istraživanjem je zaključeno

Mladi slobodno vrijeme uglavnom provode s prijateljima, gledajući televiziju, obavljajući kućanske poslove, odlaze u kafiće ili se odmaraju i spavaju.

Jako se malo bave društveno-političkim temama, ne posjećuju javne tribine, ne idu na koncerte te se ne bave humanitarnim i volonterskim radom.

Većina nije čula za Odjel za mlade Vijeća Europe, postojanje Mreže mladih Hrvatske ili Nacionalnog programa za mlade.

Najveći problemi su nezaposlenost, odlazak mladih u inozemstvo te nizak životni standard.

Za rješavanje problema traže omogućavanje sudjelovanje mladih u procesu odlučivanja na svim razinama, osiguranje jednakih šansi u obrazovanju i zapošljavanju te bolje korištenje fondova za projekte mladih.

Mladi bi rado sudjelovali u humanitarnim akcijama, potpisivanju peticija i glasovanju na izborima. Iskazuju stav i mišljenje da je politička nepoštena i da je to razlog zašto se njome ne bave. Potrebno je približiti politiku mladima, pokazati im da se cijene njihova znanja i vještine te da svojim iskustvima mogu doprinijeti poboljšanju političke situacije.

Na aktivnije sudjelovanje u politici, potaknula bi ih veća zastupljenost mladih u tijelima vlasti na svim razinama, uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja i uzimanje u obzir njihovog mišljenja prije donošenja odluka.

Ove spoznaje mogu biti smjernica jedinicama lokalne i regionalne samouprave na koji način se mogu okrenuti mladima i što im ponuditi kako bi ih potaknuli na aktivnije sudjelovanje.

Preporuka nositelju istraživanja je da se ono ponovi obuhvaćajući veći uzorak, ravnomjerniju rasprostranjenost unutar općine te osiguravanje veće reprezentativnosti što iziskuje značajnije ljudske i financijske resurse.

Druga preporuka odnosi se na razvijanje projekata i programa usmjerenih promicanju aktivnog sudjelovanja mladih u društveno – političkom životu zajednice. Navedeni bi se programi trebali razvijati u partnerstvu između organizacija civilnog društva i javnih institucija, odnosno jedinica lokalne samouprave kako bi se osigurala njihova rasprostranjenost, dostupnost i kvaliteta pružene usluge.

Treća preporuka odnosi se na kontinuirano njegovanje javno-civilnog partnerstva između nositelja i partnera projekta uz proširivanje na druge Organizacije civilnoga društva koje djeluju na području općine Vrbje, a u svrhu kreiranja javnih politika, npr. Lokalnog programa za mlade koji će biti utemeljen na stvarnim I specifičnim potrebama ove izrazito heterogene skupine. U tu svrhu potrebno je dublje analizirati potrebe kroz upitnike, fokus grupe i polustrukturirane intervjue s relevantnim dionicima naročito mladim osobama. Također se preporučuje uspostavljanje fizičkog prostora okupljanja mladih (Centra za mlade / Kluba za mlade / Društvenog centra) u kojemu bi oni mogli razvijati svoje potencijale i ispunjavati svoje potrebe.

Udruga STUDIO B tiskala je i brošuru također naziva „Što je bitno?“ u kojoj su navedena pitanja i rezultati istraživanja.

Istodobno su u Udruzi nastavili i s drugim aktivnostima u okviru projekta "Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica" uz poštivanje preporučenih epidemioloških mjera.

AEM banner

WEBRADIO OFF LINE

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner