UDRUGE U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA

Udruge knjigovotstvo

Dvojno knjigovodstvo predstavlja dodatan trošak udrugama, jer su dužne angažirati knjigovodstveni servis zbog vođenja poslovnih knjiga putem knjigovodstvenog programa.

Koje udruge moraju voditi dvojno knjigovodstvo?

1. Novoosnovane udruge.

2. Udruge koje nakon tri godine od osnivanja, zadovoljavaju uvjete za prelazak na jednostavno knjigovodstvo, ali nisu u roku 60 dana od početka kalendarske godine donijele odluku o prelasku na jednostavno knjigovodstvo, i predale RNO-P obrazac o promijeni Ministarstvu financija.

3. Udruge čija vrijednost ili godišnji prihod prelazi 230.000 kuna.

Poslovne knjige koje su udruge dužne voditi su:

1. Dnevnik 2. Glavna knjiga 3. Pomoćne knjige

Dodatna dužnost udruga je sastavljanje, i predaja tromjesečnih izvještaja, te godišnjeg financijskog izvještaja u FINU.

Autor: Ivana Ožegović