Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

Neformalno obrazovanje – ključ uspjeha!

 ENAS 2015 005

Udruga za razvoj civilnog društva, promicanje jednakosti, održivog načina življenja i razvoj ljudskog potencijala ''ENAS'' provela je prvo stručno osposobljavanje pod nazivom ''Non formal education – key to success!' – ''Neformalno obrazovanje – ključ uspjeha!'', u sklopu programa ErasmusPlus, za čiju je provedbu u RH zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.

Projektne aktivnosti održane su u Zadru od 14. do 23. travnja, a okupile su 25 sudionika iz ukupno 6 europskih zemalja – Hrvatske, Italije, Cipra, Grčke, Rumunjske i Litve.

ENAS 2015 008

Trening ''Neformalno obrazovanje - ključ uspjeha!'' adresirao je potrebu prisutnu širom Europe za kompetentnim vođama mladih i facilitatorima u civilnom društvu koji će biti voljni i sposobni voditi edukacijske aktivnosti za mlade temeljene na vrijednostima Europske Unije i Vijeća Europe, a kroz korištenje pristupa neformalnog obrazovanja, koji je pokazao najveću fleksibilnost izvan granica društvene klase, spola, nacionalne pripadnosti i mentaliteta.

Provođenjem ovog treninga nastojali smo omogućiti sudionicima istraživanje i razumijevanje koncepta i faktora neformalnog obrazovanja, kako bi oni mogli kompetentno dizajnirati, facilitirati i ispitati postojeće i nove metode, kao i prilike, unutar neformalnog obrazovanja. Nadalje, kako bi osigurali održivost ovog projekta, treningom smo osposobili sudionike s osmišljenim i strukturiranim mogućnostima za stvaranje profesionalnog i osobnog razvojnog plana koji će biti temeljen na kompetencijama i vrijednostima.

ENAS 2015 006

Međunarodni devetodnevni trening ''NFE - K2S!'' imao je za cilj osposobiti facilitatore, trenere i vođe aktivnosti koji su uključeni u međunarodni rad s mladima i Erasmus + projekte kako bi mogli osmisliti, facilitirati, ispitati i reflektirati o procesu neformalnog učenja i grupnoj dinamici jakog utjecaja. Trening je bio praktično temeljen na korištenju različitih tehnika iskustvenog učenja, te prezentacija, diskusija i razmjene iskustava, te smo u istom koristili nekoliko pristupa koji su svi temeljeni na metodama u čijem su središtu sudionici.

ENAS 2015 004

Projektne aktivnosti završile su provedbom evaluacijske radionice na kojoj su sudionici imali priliku ocijeniti sve aspekte projekta – od logističkih preko programskih. Sudionici su izrazili veliko zadovoljstvo provedbom ovog treninga, te su ga ocijenili odličnim iskustvom i odgovarajućom bazom za nastavak profesionalnog razvoja u smjeru neformalne edukacije.

ENAS 2015 003

Udruga se ovim putem zahvaljuje svima koji su podržali ovaj projekt, medijima koji su pratili naše aktivnosti, te nam na taj način pružili potrebnu podršku; našim partnerima koji su odabrali najbolje sudionike te tako pridonijeli uspješnom provođenju treninga, te ispunjavanju zacrtanih ciljeva,  'Omladinskom hostelu Zadar'  na izvrsnom gostoprimstvu i svakako našim trenerima koji su zaslužni za sva ona znanja i iskustava za koje smo bogatiji - Nikolini Jureković i Mariji Drakou.

Vjerujemo da smo provedbom ovog treninga osnažili youth worker-e kako bi mogli raditi zajedno na unaprjeđivanju neformalnog obrazovanja i rada s mladima, tako stvarajući nove mogućnosti za mlade širom Europe!

ENAS 2015 001 ENAS 2015 002 ENAS 2015 007

Udruga ENAS