Izdvojeni Glas

Učimo rodnu ravnopravnost

Uloga i položaj žene u društvu

Kakva je uloga žena na današnjoj poslovnoj i ekonomskoj sceni, koliko su snažne i koliko se njihovo mišljenje, uopće uvažava? Koje i kakve kvalitete moraju imati u odnosu na muške kolege da bi uspjele? Pitanja su to o kojima se prošlih godina govorilo relativno malo govorilo, sve do 2009.godine velike svjetske krize, i prve žene Nobelove nagrade za ekonomiju dodijeljene ženi, Elinor Ostrom. Prema istraživanju  časopisa  The economist vidljiv je značajan napredak žena u obrazovanju. U SAD-u na svakih 100 muškaraca koji upišu fakultet dolazi 140 žena , dok ih je u Švedskoj čak 150. Unatoč stereotipima o spolovima istraživanja pokazuju kako su žene u vremenu promjena proaktivnije od muškaraca, da žele učiti od drugih žena, te da se žene više od muškaraca brinu o međuljudskim odnosima, što je posebno važno za upravljanje ljudskim potencijalima.Osim toga, žene se bolje nose s emocijama,kvalitetnije obrađuju informacije o neverbalnom ponašanju, imaju veću sposobnost sagledavanja cjeline. Položaj žena u društvu razlikuje se među zemljama, pa je tako, primjerice najlošija slika u Japanu gdje je danas pet puta više poduzetnika nego poduzetnica. S druge strane broj poduzetnica u Kanadi se od 1981. do 2001. povećao za čak 208 posto.Kada je riječ o rušenju stereotipa o ženama u poslovanju, ono se, prema brojnim pokazateljima, najbrže odvija u Europi. Istodobno tradicionalne zemlje imaju vrlo malo visokopozicioniranih žena u poduzećima ili politici. U te se zemlje može ubrojiti i Hrvatska, u kojoj, unatoč pozitivnim pomacima, vlada određen stupanj diskriminacije. Napredak je vidljiv, ali postotak žena u upravnim odborima kompanija ili pak na vrhu tvrtki jako je mali. Osim toga žene uglavnom dolaze do razine srednjeg menadžmenta. Mogu postati voditeljice odjela marketinga ili ljudskih resursa, ali teško će dospjeti na čelo uprave, u čemu ih spirječava takozvani stakleni strop. Zbog svega toga žene bi generalno, a u Hrvatskoj posebno  trebale biti više stimulirane za ulazak u poduzetništvo, jer, i to je, na neki način, uz stalnu edukaciju, put za dokidanje stereotipa i predrasuda. Uostalom, rodna ravnopravnost ili ravnopravnost spolova jedno je od temeljnih ljudskih prava,

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner